Varmepumper

Vi selger og monterer varmepumper i hele Vesterålen og Lødingen.

Disse merkene leverer vi i dag.
Mitsubishi Kaiteki LN25 og 35
Wilfa Narvik 25 og 35
Wilfa Lofoten Powerfull
Wilfa Svalbard Extreme

Vi utfører service på de aller fleste produsenter og modeller.

Ta kontakt med vårt kontor i Rådhusgata 1, 8400 Sortland(vis à vis Bladet Vesterålen) for gratis uforpliktenede befaring og tilbud på komplett installsajon eller service av din varmepumpe.

 

Tlf. 76 11 28 03

E-post: post@sktv.no

Hva koster service på varmepumpe? 

Ta kontakt for tilbud på service på din varmepumpe.

 

Service forlenger levetiden
Alle varmepumper har en beregnet levetid på mellom 10 til 15 år eller mer, men dette er sterkt avhengig av hvordan varmepumpen monteres, brukes og vedlikeholdes. For å sikre at varmepumpen sin varer lengst mulig er det viktig at du setter av penger i budsjettet til å gi varmepumpen nødvendig service og sikre tilstrekkelig vedlikehold.


Luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumpe krever mer vedlikehold enn bergvarmepumpe og andre væske-til-vann-varmepumper, men mye av vedlikeholdet står du for selv. De fleste leverandører anbefaler uansett at en montør kommer på service etter første året varmepumpen har vært i drift, og deretter omtrent hvert andre år. Du kan med fordel opprette en serviceavtale hos en autorisert forhandler eller hos en leverandør, slik at du slipper å holde styr på dette selv. Da vil du bli kontaktet når det er på tide med en ny kontroll, og dermed få en periodisk sjekk utført av fagfolk som er eksperter på området.

 

Sjekkliste for varmepumpeservice
Det er bare sertifiserte montører som skal utføre service på varmepumpesystemer, og både firmaet og montøren skal være f-gass-sertifisert. Selve servicesjekken vil vanligvis ikke ta mer en to timer dersom det ikke oppdages store feil eller mangler ved anlegget. Hvis det tar montøren under en time å undersøke hele varmepumpen er det grunn til å være litt skeptisk, da en grundig kontroll og rengjøring kommer til å ta litt tid.


Følgende punkter vil ofte være en del av servicen på varmepumpeanlegget:


Rengjøring og rens av alle filter og finner
Rens av varmeveksler på innedel 
Kontroll av kabelfester og tilførsel mellom inne- og utedel
Sjekk av isolering, som limskjøter og lignende
Desinfisering av innedelen
Batteribytte i fjernkontroll og sjekk av alle funksjonene
Lekkasjekontroll av hele anlegget
Kontrollmåling av spenning, strøm og jord
Visuell sjekk av hele anlegget for eventuelle skader
Kontrollere lyd og vibrasjoner fra utedel og innedel
Kontroll av feilkoder og alarmlogg
Sjekk av dreneringsslanger og avløp
Sluttest som å sjekke temperatur for å sjekke varmepumpens ytelse

 
Når trenger varmepumpen service?
Normalt sett er det som nevnt anbefalt å få service hvert andre år. I tillegg burde du være oppmerksom på hvordan varmepumpen fungerer i det daglige. Dersom effekten blir dårligere, du kjenner en rar lukt eller hører unormale lyder i anlegget burde du tilkalle en montør så raskt som mulig. Hvis det er en teknisk feil i anlegget er det viktig at denne utbedres så raskt som mulig, og helst før garantien løper ut.


Varmepumper er relativt dyre i anskaffelse, og på samme måte som du ville sendt en bil inn på service burde du jevnlig sikre at også varmepumpen får en grundig sjekk. Jevnlig service på varmepumpen din vil gi både optimal ytelse og lengre levetid på anlegget. I tillegg vil du oppleve mindre støy og eventuell lukt fra innedelen til varmepumpen. Jo bedre du tar vare på varmepumpen, jo lengre vil den holde. Normal service kan med fordel legges til høsten eller våren slik at varmepumpen er klar for neste sesong med varming eller kjøling.

Selvtesting
Du kan også selv teste ytelsen til varmepumpen dersom du mistenker at den ikke fungerer helt som den skal. Alt du trenger er et steketermometer og en strøm/effektmåler.


For å måle hvor mye varme varmepumpen avgir kan du sette anlegget på maks temperatur og viften på full styrke. Hold termometeret helt inntil der luften kommer ut. Her burde du klare å måle 45 grader så sant det ikke er mer enn 10 minus utenfor. Dersom luften som kommer ut er under 40 grader er det mest sannsynlig noe som er galt.


Strømmåleren kan du koble på når du får varmepumpen montert. Med den kan du sjekke hvor mange kilowattimer varmepumpen har brukt siden installasjonen, hvor mange den bruker her og nå, og hva som har vært maksimal bruk. Disse kan du få tak i relativt billig, og selv om de ikke nødvendigvis vil være helt nøyaktig vil de gi deg en god pekepinn på forbruket til varmepumpen.

 
Vedlikehold du står for selv
Både luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumpe vil derimot kreve vedlikehold og rengjøring med jevne mellomrom. Det gjelder både innedelen og utedelen, men husk å slå av anlegget først. Utedelen kan for øvrig beskyttes med et varmepumpehus for å lette vedlikeholdsarbeidet.


Luft-til-luft-varmepumpen har et støvfilter i innedelen som burde støvsuges jevnlig. Dersom du for eksempel har kjæledyr i boligen kan du med fordel gjøre dette en gang i måneden. Innenfor støvfilteret vil det som oftest være enda et filter som burde byttes ut en gang i halvåret. Utedelen burde jevnlig kontrolleres for rusk og rask foran viftedelen, og for snø og is om vinteren.


Vedlikehold lønner seg
Dersom du slurver med rengjøring av filtrene fører det til at varmepumpen må bruke mer energi på å trekke inn luft, og du ender opp med å bruke enda mer strøm. I tillegg risikerer du at varmepumpen ikke klarer å opprettholde riktig temperatur i boligen. Støv er helt klart varmepumpens verste fiende. Etter at varmepumpen har blitt installert burde du få en skriftlig brukerveiledning på norsk som forteller deg hvordan du bruker og regulerer anlegget, samt hvordan du utfører vedlikehold på en trygg måte.


Du burde derimot ikke under noen omstendigheter gjøre forsøk på å reparere varmepumpen selv, da du risikerer å gjøre mer skade enn nytte. Enkelte ting er det best å overlate til fagfolk, og reparasjoner av dyre elektriske anlegg faller inn under denne paraplyen. Dersom du har garanti på varmepumpen vil du også miste rettighetene dine dersom du har tuklet med reparasjoner på egenhånd.


Inngrep i anlegget skal alltid utføres av fagfolk, og det er lovpålagt at både firmaet og personen som står for servicen skal være f-gass-sertifisert. Dette gjelder for alle typer varmepumper.