Feilretting

Feilretting Kabel-TV og Bredband

Service - Feilretting kabel- tv

Tips for feilsøking ved dårlig bilde, eller ikke tv bilde.
Sjekk dette før du kontakter oss:

Om du opplever problemer med bildene på ditt RADIO/TV-apparat, viser erfaringene, at de fleste uregelmessigheter skyldes feil ved din egen installasjon.

For å spare deg for eventuelle kostnader ved servicebesøk, bør du gjøre følgende:

Kontakten i veggen har uttak til både RADIO og TV. Sjekk om, antennekabelen er satt korrekt i RADIO/TV-apparatet og at kabelen er satt i det riktige uttaket på kontakten. Prøv evt. med en annen antennekabel.

Prøv å koble til RADIO/TV-apparatet uten å gå om evt. dekoder eller videomaskin, d.v.s. direkte imellom RADIO/TV og kontakten på veggen.

Har du flere tilslutningssteder, foretas samme prosedyre hvor du går utenom evt. forsterker og fordeler.

Vi gjør oppmerksom på, at tilslutningen til Sortland Elektro AS kun omfatter en garanti for signalnivået til første tilslutningssted i boligen.

Forhør deg hos din nærmeste nabo, om de har samme problem. Er det tilfellet, er det sannsynligvis tale om feil på Sortland Elektro AS nett.

Henvend deg da til Sortland Elektro AS på tlf. 76 11 28 01

Noen feilbeskrivelser og evt. tips til hva du kan gjøre selv.

- Jeg opplever at bildet deler seg opp/kommer firkanter i bildet/pixlering.

Dette problemet skyldes som oftes dårlige antennekabler (Altså kabelen som kommer fra antennekontakten på veggen og går inn i dekoderen/TV'en).

 1. - Prøv og bytt antennekabelen, spesielt hvis det er en svart antennekabel.
 2. - Koble vekk splitter og evt. Svarte galvanisk skille hvis du har dette.
 3. - Koble ut strømmen til dekoderen og la den være ute i noen minutter.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

- En eller flere kanaler har blitt borte fra min kanal-liste.

 1. Ta et nytt kanalsøk på dekoderen.
 2. Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter, prøv så med punkt 1 på nytt.
 3. Prøv og bytt antennekabelen, prøv så med punkt 1. på nytt.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

- Bildet er svart (Blått) på en eller flere kanaler på dekoderen.

 1. 1. Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
 2. 2. Se etter at TV er stilt inn på kanal EXT,AV,0,HDMI1.2.3. eller lignende. (Hvilken kanal avhenger av hvilken type tv du har).
 3. 3. Se etter at SCART/HDMI kabelen sitter ordentlig i TV/Dekoderen.
 4. 4. Se etter at antennekabelen går direkte fra antennekontakten til dekoderen.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

- Bildet på dekoderen har fryst.

 1. Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
 2. Får du opp beskjeden "Sperret Program" på skjermen kan det hende at du har gått på en kanal du ikke abonnerer på. Vent til beskjeden har gått bort for så og bytte tilbake til en kanal du abonnerer på igjen.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

- Jeg får opp beskjeden "Sperret Program", "Kodet kanal" eller lignende beskjed på en kanal jeg abonnerer på.

 1. Se etter at dekoder står på en kanal du abonnerer på. Hvis den ikke gjør det, vent til beskjeden går vekk fra skjermen og gå så til kanal 1 på dekoder.
 2. Koble ut strømmen på dekoder og la den være ute i noen minutter.
 3. Har du CAM og Kort, kobler du ut strømmen på TV, for så og ta ut CAM-modulen, for så og sette denne inn i Tv-en igjen, også sette på strøm på TV igjen til slutt.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

Service - Feilretting bredbånd

Tips for feilsøking, for våre internett- kunder.

- Jeg kommer ikke på internett.

 1. Se etter at kabelmodemets lamper lyser korrekt. Hvis Power, Cable/US-DS (evt. @) lyser konstant er modemet online og du skal komme på nett. (Hvilke lamper som lyser vil avhenge av hvilket type modem du har).
 2. Koble ut strømmen til router og la den være ute i noen minutter. Prøv eventuelt og gjøre det samme på kabelmodemet etter du har koblet ut strømmen på router.
 3. Koble datamaskin direkte til kabelmodemet. (Altså utenom eventuell router eller lignende). Koble så ut strømmen til kabelmodemet og la den være ute i noen minutter.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.

- Jeg syntes internett går tregt.

 1. Koble ut strømmen til router og la den være ute i noen minutter. Prøv så det samme med kabelmodemet etter dette er gjort på router.
 2. Ta en hastighetssjekk på datamaskinen for og se etter hvilken hastighet du faktisk oppnår. Vi anbefaler www.nettfart.no Sørg for at brannmur, antivirus, spyware og lignende er skrudd av. (Disse programmene kan forstyrre testen og du vil ikke få den faktiske hastighet). Andre programmer på datamaskinen som bruker internett må også være skrudd av.
 3. Koble vekk eventuelt utstyr som er koblet imellom datamaskin og kabelmodemet. For eksempel trådløs router, ip-telefon router eller lignende. Ta eventuelt en ny test.
 4. Sørg for at datamaskinen er fri for virus, spyware, ad-ware og lignende.
 5. Hvis datamaskinen er eldre enn 4-5år kan det være at datamaskinen går noe tregt. Du bør vurdere å ta en "rensk" på datamaskinen og eventuelt oppgradere datamaskinen.


Fortsetter problemet etter dette ta kontakt med oss.