Kabelpåvisning - data@sktv.no

GRATIS kabelpåvisning! Send gravemeldingen til: data@sktv.no

Sortland Elektro AS utfører GRATIS kabelpåvisning på sine kabler på Sortland. Dette gjelder også på de privateide inntakskablene for kabel-TV-kundene i de samme områder. Normal varslingstid på å få utført kabelpåvisning er ca to dager. Dette er nødvendig for at vi skal få satt av tid til å utføre påvisningsjobben. Send oss en PFD-fil med gravemelding og kart til data@sktv.no. Ved vannlekkasjer eller ved andre hendelser hvor kabel- påvisning er akutt påkrevet, ring Sortland Elektro AS på 76112804, eller evt. vakttelefon 91809539 etter kontortid. Det er den som graver som har ansvaret.

Dersom kabler graves av - uten at det er rekvirert kabelpåvisning - kan de økonomiske konsekvenser fort bli store. Skaden vil da bli fakturert den som graver og som således har utført skaden. Kabelpåvisning skal alltid rekvireres, dersom graving planlegges.

Sortland Elektro AS har både tradisjonell coaks- kabel samt fiberoptiske kabler liggende i bakken. Disse kan ligge på forskjellig dybde, i varerør, eller direkte i grøft, alt etter når kablene ble forlagt. Skjøting av fiberoptisk kabel kan fort vekk koste kr 20.000.- for en buttskjøt. Dersom det må skjøtes inn et stykke kabel så blir det to buttskjøter og da vil kostnadene fort vekk komme opp i kr 40.000.

Et annet aspekt ved skadeverk på infrastruktur er at det får betydelige implikasjoner overfor brukerne. Avgraving av fiberkabel vil fort medføre driftsavbrudd for hundrevis av husstander, bedrifter og næringsliv. Det samfunnsmessige tap ved avgraving av kabel kan derfor bli enorme og få store konsekvenser - bare fordi at en eller annen "trodde" eller "mente" noe som plutselig ikke viste seg å være korrekt. Evt. regresskrav mot Sortland Elektro AS fra kunder som påberoper seg erstatning etter tap ved avgraving av kabel, vil bli videresendt den som forårsaket skaden.

Tradisjonelt har det vært en "slapp" holdning til dette med å rekvirere kabelpåvisning på Sortland. Heldigvis har dette blitt betydelig bedre med årene, men vi har fortsatt et stykke å gå før rutiner for rekvirering av kabelpåvisning "sitter ordentlig i blodet" på noen. Totalt sett blir det årlig fortsatt gravd av kabler i Sortland for tusenvis av kroner, noe som kunne vært unngått og redusert. Nye kvalitetssikringssystemer hos graveentreprenørene med faste rutiner for innhenting av gravemelding vil bidra til at dette på sikt blir bra.

Med den lokale tilhørligheten som Sortland Elektro AS har så burde alt ligge til rette for å skape gode fremtidige rutiner og god kommunikasjon mellom graveentreprenørene og Sortland Elektro AS når det gjelder kabelpåvisning.